Αναζήτηση Διαθεσιμότητας

Lucy Hotel Chalkida


  1. ανά δωμάτιο ηλικία: 12+
  2. ανά δωμάτιο ηλικία: 7-11
  3. ανά δωμάτιο ηλικία: 0-6

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82` Α) ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης (ΜΗ.Τ.Ε.) που έχει λάβει από τον Ε.Ο.Τ.  είναι :
13 51 Κ 01 4Α 00207 00.travel agent:

Σύνολο διαμονής:
Πρόσθετες Υπηρεσίες:
Φόροι:
Σύνολο κράτησης:
Προκαταβολή: